Prace Podwodne - logo
Serdecznie witamy na stronie.

Nasza firma posiada wykwalifikowaną kadrę nurków zawodowych, operatorów systemów nurkowych i kierowników prac podwodnych, którzy uzyskali uprawnienia Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wykonujemy prace zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. 116 poz. 1210).

Zakres naszych prac podwodnych:

 • prace poszukiwawcze i wydobywcze (zatopione samochody, wraki statków, przęsła mostowe, ofiary utonięć) ;
 • przeglądy i ekspertyzy konstrukcji i urządzeń podwodnych z wydawaniem atestów nurkowych oraz dokumentacją fotograficzną i filmową w zapisie cyfrowym ;
 • montaże i demontaże konstrukcji pod wodą ;
 • cięcie i wiercenie konstrukcji stalowych ;
 • odmulanie i pogłębianie zbiorników wodnych ;
 • przeglądy oraz naprawy kanałów i kolektorów ściekowych ;
 • układanie pod wodą gabionów, materacy i geowłókniny ;
 • oczyszczanie kąpielisk, instalowanie i przeglądy pomostów ;
 • betonowanie podwodne, umacnianie dna i uszczelnianie ścianek ;
 • wykonanie i weryfikacja map batymetrycznych zbiorników wodnych ;
 • ocenę techniczna stanu zagrożenia konstrukcji nośnych (np. filary mostów) ;
 • cięcie metodą ultratermiczną "BROCO" ;
 • prace w zbiornikach oczyszczalni ścieków ;
 • prace w zbiornikach zamkniętych, w środowisku zanieczyszczonym, w cieczach agresywnych i niebezpiecznych ;
 • układanie pod wodą kabli energetycznych i rurociągów ;
 • zabezpieczenie antykorozyjne podwodnych konstrukcji stalowych ;
 • inspekcje i naprawy kadłubów jednostek pływających .